UKO-1000 SIJOITTELU

Huom! UKO-1000 on korvautunut vuoden 2011 alusta lähtien parannetulla mallilla UKO-1000S. Tämä ohjeistus ei koske UKO-1000S vastaanotinta.


UKO-1000 vastaanottimien sijoittelu


Suosittelemme Johdoton-vastaanottimien yleiseksi minimietäisyydeksi toisistaan vähintään yhtä metriä. Tämä siksi että vastaanottimessa oleva toiminta-taajuudella värähtelevä oskillaattoripiiri saa aikaan lähetyssignaalia joka saattaa häiritä toista vastaanotinta. Käytännössä häiriö näkyy ohjaimien tehokkaan kantomatkan lyhentymisenä (vastaanottimen herkkyys pienenee) jonka seurauksena ohjaimien toiminta voi muuttua epätäsmälliseksi.

Mallin UKO-1000 vastaanottimet voivat häiritä toisiaan myös kauemmas. Tilanne voi syntyä silloin kun UKO-1000 vastaanottimia on kytketty samaan syöttöjohtoon lähietäisyydelle toisistaan. Syynä on tällöin UKO-1000:n taipumus päästää radiosignaalia siihen liitettyihin johtoihin. Johtoja pitkin radiosignaali voi vaikuttaa toiseen samanlaiseen vastaanottimeen jopa useampaan metriin saakka.Täsmällisen toiminnan varmistamiseksi suosittelemme asentamaan SAMASSA SYÖTTÖJOHDOSSA olevat UKO-1000 vastaanottimet mahdollisuuksien mukaan niin että johtoväliä saadaan niiden välille reilusti.

Mikäli UKO-1000 vastaanottimien sijoittelu on sellainen että kuvattu ilmiö aiheuttaa ohjaimien ohjauskyvyn heikkenemistä, voidaan toimintaa parantaa käyttämällä FC-sarjan ohjaimia (esim. SLA-10 ja YCT-100) koska näiden ohjaimien voimakkaampi lähetyssignaali pystyy ohjamaan häiriön alaista vastaanotinta huomattavasti LC-sarjan ohjaimia varmemmin.

Pahoissa häiriötapauksissa UKO-1000:n tilalla on käytettävä mallia UKO-1000S tai CMR-1000. 

Em. seikat kannattaa huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Mikäli UKO-1000:n soveltuvuudesta on epävarma, kannattaa käyttää sen sijaan mallia UKO-1000S tai CMR-1000.

UKO-1000S ja CMR-1000 eivät ole UKO-1000:n tavoin herkkiä aiheuttamaan radiohäiriötä toisilleen. Näille niin yhden metrin fyysinen etäisyys kuin johtoetäisyyskin toisistaan riittää hyvin. Lisäksi UKO-1000S ja CMR-1000 kestävät paremmin induktiivisia kuormia, kuten muuntajia ja perinteisiä loisteputkivalaisimia.

Katso tästä tietoa soveltuvista kuormista.


Klikkaa tästä takaisin OHJEITA-etusivulle