YLIJÄNNITESUOJAUS


Johdoton-vastaanottimet eivät ole erityisen herkkiä ylijännitteelle mutta ylijännite voi vaurioittaa niitä samoin kuin muitakin sähkölaitteita. On siis järkevää kiinnittää asiaan huomiota jo sähkösuunnitelmaa laadittaessa tai viimeistään asennusten yhteydessä.

Todennäköisin ylijännitteen aiheuttaja on ukkonen. Salaman aiheuttaman ylijännitteen riski on olemassa lähinnä haja-asutusalueella. Taajamissa suojauksen tarvetta ei juurikaan ole.

Kiinteistön sähkölaitteet ja elektroniikka suojataan tarvittaessa ns. hienosuojauksella. Hienosuojauksen toteuttamiseen on olemassa kustannustehokkaita ratkaisuja. Mikäli vaara ylijännitteelle on ilmeinen ovat ylijännitesuojauksen edut varmasti kustannuksia suuremmat ja samalla tulevat suojatuiksi muutkin kiinteistön sähkölaitteet.Klikkaa tästä takaisin OHJEITA-etusivulle