SERTIFIKAATIT

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Johdoton-tuotteet ovat CE-hyväksyttyjä ja ne täyttävät niitä koskevat EU:n sähkö- ja radiolaitteille asettamat vaatimukset.

Mallikohtaiset vaaditut EU-standardit ja testiraporttien numerot ovat nähtävissä alla olevista vaatimustenmukaisuusvakuutuksista. Standardit ja testiraportit on kerrottu myös tuotteiden mallikohtaisissa käyttöohjeissa.